G-BOOK

Software pre Váš mobil

Kalendář

Ako G-book funguje?

1.Je to mobilné pripojenie na sieť

určenú na komunikáciu študentov

stredných škôl.

2. Náš software funguje na princípe

stránok podobných www.gymdb.sk , no k pripojeniu sa

k tomuto softwaru je potrebné len

stiahnuť na stránke našej

spoločnosti aplikáciu a

nainštalovať do mobilu.

3. Využívame školský server a bezplatné pripijene Wifi poskytuje Gymnázium

4. Každý deň aktualizujeme najnovšie infomácie

 
Ďakujeme za návštevu